ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 11:53:15 น.
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง