ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอัคคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 17:27:41 น.
กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--ซีพีเอฟ

นายสกล ชีวะโกเศรษฐรองประธานกรรมการ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมกับ ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย กรมแรงงาน และสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองเฮโรน่า จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า (Advanced Fire Fighting) เพิ่มเติมจากการจัดซ้อมดับเพลิงที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันอัคคีภัย เทคนิคการผจญเพลิงและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ตลอดจนการรับมือแผ่นดินไหวให้แก่บุคลากรของบริษัท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เมืองเฮโรน่า จังหวัดทาลัค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง