ข่าวอินโฟเควสท์
07:41 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 18 ต.ค. 62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดังน…
07:40 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 18 ต.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนว…
07:39 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 18 ต.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสั…
07:39 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 18 ต.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: …
07:38 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 18 ต.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จ…