ก.เกษตรฯ ประกาศเพิ่มชื่อโรค SHIV และ EHP ภายใต้ พรบ.โรคระบาดสัตว์ฯ ภาครัฐเฝ้าระวังนำเข้าเข้มข้น หวั่น ! ซ้ำรอย EMS

ข่าวทั่วไป 30 เมษายน พ.ศ. 2562 10:31 น. —ThaiPR.net

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าในปัจจุบันนี้โรคระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกุ้งจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ (1) โรค Hepatopancreatic microsporidioisis caused by Enterocytozoon hepatopenaei หรือ EHP ที่เกิดจากเชื้อไมโครสปอริเดีย ส่งผลให้กุ้งโตช้า แตกไซส์ อาจทำให้เกิดอาการขี้ขาวกุ้งทยอยตาย และ (2) โรค Shrimp hemocyte iridescent virus หรือ SHIV ซึ่งมีรายงานการเกิดโรคนี้ในต่างประเทศ มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุทำให้กุ้งมีอัตราการตายสูง

เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เชื้อโรคดังกล่าวเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งหรืออาหารมีชีวิตที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กำหนดให้ โรค EHP และโรค SHIV ซึ่งเกิดในกุ้ง เป็นโรคภายใต้ พรบ.โรคระบาดสัตว์ฯ เช่นเดียวกับโรคอื่นๆในสัตว์น้ำที่เคยมีการประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 38 โรค ซึ่งจะทำให้กรมประมงสามารถกำหนดมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบนฐานของกฎหมาย รวมทั้งกำหนดให้กุ้งที่นำเข้ามาจะต้องมาจากแหล่งที่ปลอดโรคที่ภาครัฐกำหนด นอกจากนั้น การเพาะเลี้ยงภายใน ประเทศก็จำเป็นต้องปรับเข้าสู่ระบบปิดและจัดการฟาร์มตามหลักไบโอซีเคียวริตี้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดในกุ้งไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตกุ้งเหมือนช่วงที่โรค EMSระบาด ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เข้มแข็งต่อไปได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ