ภาพข่าวม.เจ้าพระยากวาดรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นปี 2562

ข่าวทั่วไป 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:48 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ม.เจ้าพระยากวาดรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นปี 2562

อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (ที่ 3 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 2 จากขวา) นายธนาวิน มากเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ซ้ายสุด) และนายวีรชัย ดิษทับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ขวาสุด) ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น จากการประกวดแข่งขันในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562 และในปีนี้ บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด โดยนายเจษฎา ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) ในฐานะสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยายังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นอีก 1 รางวัล

"มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ