กรมที่ดินตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว

ข่าวทั่วไป 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:29 น. —ThaiPR.net

กรมที่ดินตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว

กรมที่ดินตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาวเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนในการไปติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะยาว ที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทุกประเภทอาทิ โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก. และ น.ส. 3หากประสงค์จะขอรังวัดที่ดิน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือธุรกรรมอื่นใด ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องเดินทางไปติดต่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาซึ่งการเดินทางไม่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายสูงกรมที่ดินจึงได้จัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาวขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะยาว โดยสามารถติดต่อยื่นคำขอทำธุรกรรมได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาส่วนแยกเกาะยาว เลขที่ 34/9 หมู่ 1 ถนนการัญกุล ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82160 เบอร์โทรศัพท์ 076 597 209

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายฝากสำหรับผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสามารถดูได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ