กสร. จัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2562

ข่าวทั่วไป Friday May 10, 2019 13:30 —ThaiPR.net

กสร. จัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2562 กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนใส่ใจและสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานผ่านกลไลประชารัฐ ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2562" โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมงาน ที่อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร ว่า จากเหตุโศกนาฏเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จ.นครปฐม เมื่อปี 2536 เป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" กระทรวงแรงงาน จึงจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของภาครัฐในการที่จะดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี และรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนนำเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน ให้เกิดความตระหนักรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้การขับเคลื่อน "ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย หรือ Safety Thailand" เป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยเกิดขึ้นในสังคมไทย เป็นผลให้สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างกรณีร้ายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน และหยุดงานเกินสามวัน) ในปี 2561 ลดลงเหลือเท่ากับ 2.59 (ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย) หรือลดลงร้อยละ 10.07 จากปี 2560 ที่มีอัตราเท่ากับ 2.88 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การประสบอันตรายและการเสียชีวิตจากการทำงานลดลงอย่างเป็นรูปธรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ