อบรมหลักสูตร ก้าวแรกผู้ประกอบการตลาดออนไลน์ใน Facebook

ข่าวเศรษฐกิจ Friday May 10, 2019 13:37 —ThaiPR.net

อบรมหลักสูตร ก้าวแรกผู้ประกอบการตลาดออนไลน์ใน Facebook

กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ เทคโนโลยี

การตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไปใช้ สื่อดิจิทัล เป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าและ บริการ รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าในรูปแบบต่างๆมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมากในยุคนี้
หัวข้อในการบรรยาย
1.การปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2.เครื่องมือการทา การตลาดดว้ย Facebook และ Line
3.ร่วมชมห้องแพ็คสินค้า และห้องคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย :ผู้ประกอบการอาหารสด,อาหารกึ่งสำเร็จรูป,วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร
สถานที่อบรม :อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ เทคโนโลยี จำกัด อาคาร B ชั้น 3
เบอร์โทรติดต่อ : 065-524-1636 คุณไอซ์ 065-524-1635 คุณเหมียว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ