“เรือนโคราช” ความภูมิใจของราชภัฏโคราช รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

ข่าวทั่วไป 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:44 น. —ThaiPR.net

“เรือนโคราช” ความภูมิใจของราชภัฏโคราช รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงานสถาปนิก'62 ในการนี้ พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560-2561, รางวัลผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561, รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2562 และรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ "บ้านบ้าน" ประจำปี 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ "เรือนพ่อคง หรือ เรือนโคราช"ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่นหลัง พร้อมทั้งเป็นการมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม และมีความอุตสาหะในการทำนุบำรุงอาคารนั้นไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติสืบไป

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชม "เรือนโคราช" แหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนโคราช ผ่านเรือนที่มีอายุกว่า 114 ปี ที่สะท้อนให้เห็นอัจฉริยภาพและปัญญาสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นโคราชที่มีความริเริ่ม ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโครงสร้างและเป็นเอกลักษณ์ หาได้ยากยิ่งเมื่อเปรียบเทียบเรือนในสมัยนั้น เรือนหลังนี้จึงเป็น "เรือนครู" ที่ทำหน้าที่เป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวโคราชในหลายมิติ นำมาตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถานศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดความเป็นมาของเรือนโคราชได้ที่เว็บไซต์ www.koratmuseum.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010, 1013


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ