FTREIT ประกาศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน จำนวนทั้งสิ้น 0.1670 บาท ต่อหน่วยทรัสต์

ข่าวหุ้น-การเงิน 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 13:59 น. —ThaiPR.net

FTREIT ประกาศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน จำนวนทั้งสิ้น 0.1670 บาท ต่อหน่วยทรัสต์

สรุปผลประกอบการของไตรมาสที่ 2/2562

ผลประโยชน์ตอบแทน 0.1670 บาทต่อหน่วยทรัสต์จากผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2562

อัตราการเช่า 82.9% และ อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยคงเหลือ 2.06 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เสร็จสิ้นการขยายพื้นที่ให้เช่า 1,700 ตารางเมตร สำหรับโรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวมลดลงจาก 23.61% (สิ้นไตรมาสที่ 1/2562) เป็น 22.94% (สิ้นไตรมาสที่ 2/2562)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ "FTREIT" ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 นับจากวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 718 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 463 ล้านบาท เมื่อนับรวมผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) FTREIT มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 564 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 885 ล้านบาท

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FIRM" (ชื่อเดิมคือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ TMAN) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ FTREIT เปิดเผยว่า "สำหรับการเติบโตดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้จัดการกองทรัสต์ (FIRM) ที่มุ่งรักษาอัตราการต่อสัญญาเช่าและอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า (Occupancy Rate) ให้อยู่ในระดับที่สูง ซึ่งปัจจุบันกองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง"

ล่าสุดประกาศจ่ายผลตอบแทนเทียบเท่าผลตอบแทนที่จ่ายในไตรมาสแรก ที่อัตรา 0.1670 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมครึ่งปีจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไปแล้วทั้งสิ้น 0.3340 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ด้านการบริหารจัดการเงินทุน ได้ทำการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท โดยใช้เงินสดจากสภาพคล่องส่วนเกินและเงินสดจากการขายทรัพย์สินในไตรมาสแรกมาชำระหนี้ ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวมลดลงจากประมาณร้อยละ 23.61 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เหลือเป็นประมาณร้อยละ 22.94 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

"ในครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2562 FTREIT จะทำการพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินจากกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยเพิ่มเติม และจะทำการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีอัตราการเช่าที่อยู่ในระดับที่สูง มีสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีความเหมาะสม สามารถมอบผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนรักษาสถานะกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย" นายพีระพัฒน์ กล่าวปิดท้าย

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (FIRM) หรือชื่อเดิมคือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (TMAN) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 โดยเป็นบริษัทในกลุ่ม Non-financial ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT โดย FIRM มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผล

ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยมีกลยุทธ์ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง ซึ่งไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะทรัพย์สินในกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เท่านั้น แต่ยังพิจารณาการลงทุนทรัพย์สินคุณภาพจากนอกกลุ่มด้วย นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ ผ่านวิธีการลงทุนในลักษณะต่างๆ เช่น การขายและเช่ากลับ (Sale & Leaseback) การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินโดยการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์และพื้นที่เช่า (Asset Enhancement Initiative) ฯลฯ ภายใต้การบริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม www.ftreit.co.th (เว็บไซต์เดิม www.treit.co.th ) หรือ www.frasersproperty.co.th เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า ทีรีท (TREIT) เป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นประมาณ 36,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ปัจจุบันมีจำนวนทรัพย์สินที่เป็นอาคารโรงงาน และคลังสินค้ารวมทั้งสิ้น 547 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่กว่า 1,600,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ และพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี มาพร้อมผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยอยู่มากกว่าร้อยละ 80 ขณะเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรทติ้งที่ระดับ A ซึ่งถือว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสำหรับกองทรัสต์ในประเทศไทย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม www.ftreit.co.th (เว็บไซต์เดิม www.treit.co.th ) เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ("เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้" หรือ "กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้") เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 33,200 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ และบิสซิเนส พาร์ค รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิส

อพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 80 แห่งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกา รวมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันใน

การส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่

นอกจากนี้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กอง และกองทรัสต์ สเตเปิ้ลอีกจำนวน 1 กอง (Stapled Trust) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ทรัสต์ (Frasers Centrepoint Trust) เฟรเซอร์ส คอมเมอร์เชียล ทรัสต์ (Frasers Commercial Trust) และเฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ & อินดัสเทรียล ทรัสต์ (Frasers Logistics & Industrial Trust) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ และโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมตามลำดับ ในขณะที่

เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Trust) (ซึ่งเป็น Stapled Trust ประกอบไปด้วย เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ เรียล เอสเตท อินเวสต์เม้นท์ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust) และ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิซิเนส ทรัสต์ (Frasers Hospitality Business Trust)) เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ด้านฮอสพิทัลลิตี้ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ