อพท.3 ดูงานอารยสถาปัตย์

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 16:00:56 น.
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--พีเอ็มพี คอนซัลแตนท์

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการ อพท.3 นำผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านอารยสถาปัตย์ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) กรุงเทพฯ โรงแรมบ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท และโรงแรมเดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี จังหวัดพังงา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอารยสถาปัตย์ให้กับสถานประกอบการโรงแรมและที่พัก เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบด้านอารยสถาปัตย์ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมด 45 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก 10 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอารยสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท.3

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากจะได้รับความรู้ด้านอารยสถาปัตย์แล้ว ยังได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ทดลองเป็นผู้ใช้วีลแชร์เพื่อให้เข้าใจผู้ใช้งานจริงอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง