“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” เปิดตัวโครงการ TRIUMPH TE-1 รุกสร้างขีดความสามารถให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอังกฤษ

ข่าวยานยนต์ Wednesday May 15, 2019 17:54 —ThaiPR.net

“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” เปิดตัวโครงการ TRIUMPH TE-1 รุกสร้างขีดความสามารถให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอังกฤษ

กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

"ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์" ประกาศความร่วมมือพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ผู้นำด้านวิชาการในสหราชอาณาจักร และ Innovate UK พัฒนาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และบริการด้านนวัตกรรมแบบครบวงจร โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาสองปี โดยร่วมมือกับบริษัท Williams Advanced Engineering บริษัท Integral Powertrain และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค (The University of Warwick) ทั้งหมดนี้จะนำข้อเสนอ และรายละเอียดต่าง ๆ ไปพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีศักยภาพของไทรอัมพ์ในอนาคต
โครงการ TRIUMPH TE-1 เป็นความร่วมมือพิเศษระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิชาการรายใหญ่ทั้ง 4 แห่งของสหราชอาณาจักร ได้แก่ บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด บริษัท Williams Advanced Engineering บริษัท Integral Powertrain แผนก e-Drive และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค
ได้รับการสนับสนุนและก่อตั้งร่วมกันโดยแผนกธุรกิจพลังงานและกลยุทธ์อุตสาหกรรม (BEIS) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร และสำนักงานสำหรับยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษต่ำ (OLEV) ผ่าน Innovate UK
โครงการตลอดระยะเวลาสองปีดังกล่าว มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะนำไปใช้พัฒนาข้อเสนอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์
ขับเคลื่อนนวัตกรรม ความสามารถและทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ ๆ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมและการออกแบบของประเทศอังกฤษ
สำหรับความร่วมมือครั้งใหม่นี้ ได้รวบรวมความเชี่ยวชาญด้านรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของไทรอัมพ์ ผสานกับความสามารถด้านยานยนต์ขั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
ด้าน มร. นิค บลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เปิดเผยว่า "โครงการ Triumph TE-1 เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไทรอัมพ์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อแบรนด์ของนักขับ ซึ่งถือเป็นสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการจัดการประสิทธิภาพและการใช้งาน โดยการร่วมมือใหม่ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงโอกาสอันน่าตื่นเต้นสำหรับไทรอัมพ์ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่จะนำไฟฟ้ามาใช้ในรถจักรยานยนต์ และจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ที่มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับความต้องการด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง"
ความร่วมมือพิเศษระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ผู้นำด้านวิชาการและ Innovate UK
โครงการ Triumph TE-1 ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันยอดเยี่ยมระหว่างไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์และผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ซึ่งแต่ละฝ่ายจะสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาที่ตนเองถนัด ได้แก่
บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (Triumph Motorcycles) จะเป็นผู้นำโครงการในด้านการออกแบบตัวถังรถจักรยานยนต์ขั้นสูงและด้านความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม ความเป็นเลิศด้านการผลิต และระบบความปลอดภัยในการใช้งานที่ล้ำสมัย รวมทั้งกำหนดลักษณะการส่งกำลังของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
บริษัท Williams Advanced Engineering จะออกแบบแบตเตอรี่น้ำหนักเบาที่เป็นอุตสาหกรรมชั้นนำ โดยใช้การทดสอบและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพัฒนา เพื่อสร้างระบบการจัดการแบตเตอรี่เชิงนวัตกรรมพร้อมกับชุดควบคุมยานพาหนะ
บริษัท Integral Powertrain แผนก e-Drive จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าความหนาแน่นสูงและอินเวอร์เตอร์คาร์ไบด์ซิลิกอน (silicon carbide inverter) โดยการผสานเข้ากับโครงติดตั้งมอเตอร์ (singular motor housing)
ศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า และมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจาก R&D ให้เกิดผลกระทบเชิงพาณิชย์ผ่านการสร้างแบบจำลอง และการจำลองตามความต้องการของตลาดในอนาคต
Innovate UK เป็นหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริมโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเติบโต ตลอดจนสนับสนุนพันธมิตร และบริหารเงินทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การระดมทุนที่ทันสมัยของ BEIS โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นผู้นำด้านความสามารถยานพาหนะไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร
โครงการ Triumph TE-1 ตลอดระยะเวลาสองปี มุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคนิค และความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง
โครงการดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ขั้นหลัก โดยหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบระบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีความซับซ้อนซึ่งจะช่วยลดการจราจรที่ติดขัด ความซับซ้อนและความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และปรับให้เหมาะสมกับหน่วยต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่
ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จะดำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การใช้ระบบเบรก รวมถึงระบบเบรกแบบ regenerative braking ระบบความปลอดภัยขั้นสูง นวัตกรรม และความสามารถที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไทรอัมพ์ในอนาคต
โครงการความร่วมมือ Triumph TE-1 พร้อมการสนับสนุนของ Innovate UK มุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกในการสร้าง อาทิ
ความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งที่น้อยลง ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สำคัญของสหราชอาณาจักรในการลดการปล่อยมลพิษ
การเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ยั่งยืนในอุตสาหกรรมและซัพพลายเชนของสหราชอาณาจักร
ความเชี่ยวชาญ และความสามารถภายในทีมดำเนินงานของสหราชอาณาจักร การสร้างงาน และฐานความสามารถ ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานที่ยั่งยืน ตลอดจนผลักดันชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อเวทีโลก
มร.เคร็ก วิลสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท Williams Advanced Engineering กล่าวว่า "ทีมงานของ Williams Advanced Engineering ต้องการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขนส่งกับคู่ค้าของเรา ตลอดจนได้สนับสนุนยานพาหนะไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วจำนวนมาก และโครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินงานของเราในการนำความรู้ไปใช้กับรถสองล้อ"
มร.แอนดรูว์ ครอส หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของบริษัท Integral Powertrain กล่าวว่า "Integral Powertrain ได้ผลักดันขอบเขตของเทคโนโลยีรถไฟฟ้า (e-drive) โดยการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการที่แน่นอนของลูกค้า โครงการนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และประสบการณ์ EV อันกว้างขวางที่ได้รับในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
จากการดำเนินงานร่วมกับผู้ผลิต OEM รายใหญ่และผู้ผลิตชั้นนำ (Tier 1) ในอุตสาหกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เรื่องกลยุทธ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งในโครงการนี้ เราสามารถนำประสบการณ์ของเราไปใช้ในการสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีพลังความหนาแน่นสูง มีประสิทธิภาพ และครบวงจร"
ศาสตราจารย์ เดวิด กรีนวูด ศาสตราจารย์ด้านระบบขับเคลื่อนขั้นสูงประจำศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค กล่าวว่า "รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีบทบาทสำคัญในการขนส่งในอนาคตทั่วโลก ทั้งในด้านการลดความแออัด การพัฒนาคุณภาพอากาศในเมืองให้ดีขึ้นและยังหาที่จอดง่าย โดยรถจักยานยนต์ดังกล่าว สามารถนำไปขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคันเร่งที่ควบคุมได้ง่ายซึ่งจะทำให้การทำความเร็วบนท้องถนนเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งศูนย์ WMG มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะสำหรับการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเลและทางอากาศ ซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นให้แก่ภาคการขนส่ง อีกทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา จะเป็นผู้นำในการสร้างแบบจำลองและการจำลองงานภายในโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ายานพาหนะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแบบไดนามิก"
มร.สตีฟ ซาร์เจนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ กล่าวว่า "กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในอนาคตของไทรอัมพ์ มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอเครื่องยนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้า และไทรอัมพ์เล็งเห็นว่าระบบส่งกำลังไฟฟ้าของไทรอัมพ์ เป็นข้อกำหนดที่สำคัญควบคู่ไปกับเครื่องยนต์แบบคู่และสามสูบที่เป็นเอกลักษณ์ของไทรอัมพ์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โครงการ Triumph TE-1 นี้ แสดงถึงความร่วมมืออันน่าตื่นเต้น ซึ่งจะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตของไทรอัมพ์ โดยไทรอัมพ์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก OLEV และ Innovate UK และจะดำเนินงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและผู้นำทางวิชาการของสหราชอาณาจักร โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่อุตสาหกรรมสหราชอาณาจักรในอนาคต และอนาคตของรถจักรยานยนต์ต่อไป"
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เว็บไซต์ www.triumphmotorcycles.co.th หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/TriumphMotorcyclesThailand

เกี่ยวกับ ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์:
ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษ ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1902 มีพนักงานทั่วโลกราว 2,000 คน มีบริษัทสาขาทั้งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน อิตาลี ญี่ปุ่น สวีเดน กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ บราซิล อินเดีย และไทย ซึ่งทางบริษัทเข้ามาทำการตลาดและจัดจำหน่ายในนาม บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่ปี 2015 และมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกว่า 620 รายทั่วโลก บริษัทฯ มีฐานการผลิตจักรยานยนต์เต็มรูปแบบ 2 แห่งที่ฮิงค์ลีย์ เขตเลสเตอร์เชียร์ ประเทศอังกฤษ และที่ประเทศไทย รวมทั้งมีโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์แบบ CKD (Completely Knocked Down) ในประเทศบราซิล และประเทศอินเดีย ปัจจุบันมีการผลิตรถจักรยานยนต์ราว 65,000 คันต่อปี โดยหัวใจหลักในการทำงานของ ไทรอัมพ์ คือ การมุ่งมั่นสร้างสรรค์รถจักรยานยนต์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ผสมผสานงานออกแบบที่สวย คลาสสิค ร่วมสมัย เข้ากับความแม่นยำในการควบคุมรถ และสมรรถนะอันเป็นเลิศ เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

เกี่ยวกับ Williams Advanced Engineering
Williams Advanced Engineering ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและให้บริการด้านวิศวกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของ Williams Group ในปี 2010 บริษัท Williams Grand Prix Engineering ได้เริ่มปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งแผนกวิศวกรรมขั้นสูงของ Williams และกลายมาเป็นบริษัท Williams Advanced Engineering จำกัดในปัจจุบัน ด้วยการรวบรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิศวกรที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำและความเร็วในการทำตลาดในช่วงสี่ทศวรรษแห่งความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงของ Formula One บริษัท Williams Advanced Engineering ให้บริการด้านนวัตกรรม วิศวกรรม การทดสอบ การผลิตและการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการระดับโลกในอุตสาหกรรม จากการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและหุ้นส่วน บริษัท Williams Advanced Engineering ช่วยให้บริการที่สร้างความยั่งยืนและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาประสิทธิภาพด้วยความเชี่ยวชาญด้านอากาศพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ การใช้กระแสไฟฟ้า วัสดุน้ำหนักเบาขั้นสูง การจำลองและการบูรณาการยานพาหนะ บริษัทยังสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีระยะเริ่มต้นในสหราชอาณาจักรด้วยการลงทุนจากกองทุน Foresight Williams Technology EIS Fund บริษัทได้รับรางวัล Queen's Award ด้านองค์กรนวัตกรรมประจำปี 2018

เกี่ยวกับ Integral Powertrain
Integral Powertrain (IP) เป็นองค์กรธุรกิจวิศวกรรมระดับโลก ซึ่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสู่ยานยนต์ที่ยั่งยืน จากทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและผู้จัดหาชั้นนำ วิศวกรของบริษัท Integral Powertrain จำกัดได้สร้างนวัตกรรมระบบส่งกำลังและรถไฟฟ้า (e-Drive) ชั้นนำที่มีความซับซ้อนและเป็นที่นิยมในตลาดซึ่งถูกนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายในรถมอเตอร์สปอร์ต รถโดยสารและรถออฟโรด เช่นเดียวกับ อุปกรณ์ด้านการบินและอวกาศ การเดินเรือและอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้รับรางวัลและทำลายสถิติมากมายและบริษัทมีสามแผนก ได้แก่แผนก Integral e-Drive, Integral Powertrain และ Integral e-Hub พร้อมพนักงานมากกว่า 175 คนที่ศูนย์ Milton Keynes Engineering and Emissions อีกทั้งบริษัทได้รับรางวัลมากมายในปี 2018 รวมถึงรางวัล Royal Automobile Club's Dewar Trophy อันทรงเกียรติ

เกี่ยวกับ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค
WMG เป็นกลุ่มวิจัยและการศึกษาระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงองค์กรต่าง ๆ และผลักดันนวัตกรรมผ่านการผสมผสานการวิจัยและการพัฒนาความร่วมมือและโปรแกรมการศึกษาต่าง ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ ในฐานะที่เป็นแบบอย่างสากลด้านความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนและภาครัฐ WMG ได้พัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อสร้างผลกระทบที่แท้จริงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยโปรแกรมการศึกษาของ WMG มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้มีความสามารถจากวิทยาลัย WMG Academies for Young Engineers การฝึกงานระดับปริญญาตรี และปริญญาโทและปริญญาเอก ผ่านหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ โดย WMG เป็นแผนกวิชาการของมหาวิทยาลัยวอร์ริคและศูนย์ HVM Catapult ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์ Lord Kumar Bhattacharyya ในปี 1980 เพื่อช่วยสนับสนุนการผลิตของสหราชอาณาจักรและพัฒนาการแข่งขันผ่านนวัตกรรมและการพัฒนาทักษะ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ