มูลนิธิ EDF รับมอบเงินทุนการศึกษา 2,250,000 บาทจากสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 11:20:10 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--มูลนิธิ EDF

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ รับมอบเงิน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) จากนางลอร์รา บากิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานร่วมโครงการทุนการศึกษา และนางเจนนิเฟอร์ สปาร์ค (ที่ 3 จากขวา) ประธานร่วม สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนประจำปีการศึกษา 2562จำนวน 375 คน ณ สำนักงานมูลนิธิ

โอกาสนี้ นางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (ซ้ายสุด) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา นางเรืองรอง ผันอากาศ (ที่ 2 จากซ้าย) อาสาสมัคร และนายวิจิตร นิลผาย (ขวาสุด) ผู้จัดการระบบงานสารสนเทศ มูลนิธิ EDF ร่วมถ่ายภาพด้วย

อนึ่ง สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในจังหวัดต่างๆ ผ่านมูลนิธิ EDF มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 8

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา รวมถึงทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียน ทั้งนี้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิได้ที่ อีเมล public@edfthai.org เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือโทรศัพท์ 02 579 9209-11 ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง