ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี จัดประชุม กพร.ปจ.อุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 14:43:35 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)อุดรธานี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะฝีมือและการฝึกอาชีพของชาวอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฯ ที่ประชุมได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานีปี 2562 จำนวน 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์,

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ,อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาจำนวน 20,840 คน สามารถดำเนินการตามแผนได้จำนวน 11,462 คน คิดเป็นร้อยละ 54.82 และเร่งดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและอาชีพของชาวอุดรธานีต่อไป สถานที่จัดประชุมฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง