สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1000 อัตรา

ข่าวทั่วไป 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:29 น. —ThaiPR.net

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลภายนอก หรือข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,000 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก จำนวน 750 อัตรา โดยแบ่งเป็น 1.1 ตำแหน่ง รองสารวัตร ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทำหน้าที่สอบสวน) สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 250 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครบุคคลภายนอก (เพศชาย) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 1.2 ตำแหน่ง รองสารวัตร ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทำหน้าที่สอบสวน) สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 500 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครบุคคลภายนอก (เพศหญิง) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 2. รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (เพศชายและหญิง) จำนวน 250 อัตรา ตำแหน่ง รองสารวัตร ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทำหน้าที่สอบสวน) สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล คุณสมบัติของผู้สมัคร ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ และดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการจริงในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน โดยมีอายุงานหรือประสบการณ์ในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี กำหนดเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org เท่านั้น สอบข้อเขียนในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.policeadmission.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังกองการสอบกองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2941 3162, 0 2941 2698 และ 0 2941 1928 ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์ว่า การสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำรวจนั้น เป็นไปภายใต้หลักสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการทุกขั้นตอน จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมายังผู้ที่สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุกท่าน อย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เรียกรับผลประโยชน์ โดยแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เป็นข้าราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการ ชักชวนให้กระทำการทุจริตในขั้นตอนต่าง ๆ เพราะนอกจากจะถูกตัดสิทธิในการรับคัดเลือกแล้ว การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและการตรวจสอบที่เข้มงวด รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแก่ผู้กระทำความผิดทุกราย หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดในลักษณะดังกล่าว โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ 1. พลตำรวจตรี อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รองผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 08 1376 9646 2. พลตำรวจตรีหญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ ผู้บังคับการกองการสอบ หมายเลขโทรศัพท์ 09 3465 1000 3. ตำรวจภูธรภาค 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 5225 4. ตำรวจภูธรภาค 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 8201 5. ตำรวจภูธรภาค 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 1389 6. ตำรวจภูธรภาค 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739 7. ตำรวจภูธรภาค 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5482 9882 8. ตำรวจภูธรภาค 6 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5622 2251 9. ตำรวจภูธรภาค 7 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 4312 10. ตำรวจภูธรภาค 8 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7740 5423 11. ตำรวจภูธรภาค 9 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ