ภาพข่าว: ร่วมยินดี! รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ศรีปทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 16:06:24 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2562 ณ ห้องประชุม สภาวิศวกร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งจากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่นี้ คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง การก้าวข้ามปัญหาที่มีอยู่ และได้เห็นวิชาชีพวิศวกรรมโยธาของไทย มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยตอบโจทย์อนาคตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง