ภาพข่าวผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

ข่าวทั่วไป 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:09 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานคลังเขต 7 ลงพื้นที่ติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ระบบ e-Donation ณ องค์พระปฐมเจดีย์ เยี่ยมชมกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs บริษัท นครไทย เซรามิก จำกัด และบริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ณ จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังแก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี จังหวัดราชบุรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ