ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 15:09:02 น.
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--กระทรวงการคลัง

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานคลังเขต 7 ลงพื้นที่ติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ระบบ e-Donation ณ องค์พระปฐมเจดีย์ เยี่ยมชมกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs บริษัท นครไทย เซรามิก จำกัด และบริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ณ จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังแก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง