“สรนิต” ปลัดกระทรวง อว. ร่วมเสวนา “อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด”

ข่าวทั่วไป Thursday May 23, 2019 14:39 —ThaiPR.net

“สรนิต” ปลัดกระทรวง อว. ร่วมเสวนา “อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด” กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.) โดยการสนับสนุนของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ "อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด" เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนต่อนโยบาย "พลังงาน 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดพิธี และ รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องบุหงา โรงแรม Golden Tulip Sovereign พระราม 9 กรุงเทพมหานคร รศ.นพ.สรนิตฯ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ยุคที่เราใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีด้านพลังงานไปสู่ยุคพลังงานฐานนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาใช้มากขึ้น นโยบาย พลังงาน 4.0 จึงเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และผมหวังว่าการเสวนาในครั้งนี้ทุกท่านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น รศ.พล.ต.ดร.ชัยรงค์ฯ กล่าวว่า สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.) ร่วมกับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยใน (สสวทท.) ในปี พ.ศ. 2561 ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ "โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทย ยุค 4.0" ขึ้นใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานหลักและพลังงานทางเลือกแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภาคต่างๆของประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อจัดทำนโยบายและอนาคตพลังของประเทศ และในปีนี้ ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ "อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด" เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนต่อนโยบาย "พลังงาน 4.0" พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อจัดทำนโยบายและอนาคตพลังงานของประเทศ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ