มกอช. ปรับปรุงร่างมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 16:37:30 น.
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับนำมาปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ โดยมี นายสุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เป็นประธานการอภิปราย และนางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง