มกอช. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ปลูกสวนมะม่วง จังหวัดน่าน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 16:38:29 น.
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนางอุมาพร ดีพรมกุล เกษตรอำเภอบ้านหลวง กรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ผู้ปลูกสวนมะม่วง โดยมี นายตุ้ม สัตยวงศ์ เจ้าของสวนมะม่วง นำชมสวน ณ บ้านมงคลนิมิตร ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะม่วง มีสมาชิกทั้งหมดรวม 300 ราย และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีพืชอาหาร GAP แล้ว 180 ราย ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงที่มีผลผลิตมะม่วงออกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เลขาธิการ มกอช. ได้แนะนำเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรในเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร GAP อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง