สพร.9 พิษณุโลก ร่วมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ

ข่าวทั่วไป Friday May 24, 2019 13:44 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ กิจกรรมจ้างงานผู้สูงอายุหลักสูตรการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2562 โดยนายสนิท จันดาวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ