สพร.9 พิษณุโลก ร่วมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 13:44:29 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ กิจกรรมจ้างงานผู้สูงอายุหลักสูตรการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2562 โดยนายสนิท จันดาวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง