คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร Data Acquisition and Visual-Analytics

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 14:05:26 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--คณะ ICT ม.มหิดล

ในปัจจุบันนี้ Data Science เป็นศาสตร์ที่จำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะการรวมรวมประมวลผล Data Acquisition และ การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งรวมถึง Visual-Analytics ซึ่งคณะ ICT ม.มหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร Data Acquisition and Visual-Analytics เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ รู้จักและเข้าใจการทำงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมนี้ จะจัดในวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณสารัชย์ เจี่ยภักดี โทร. 092-256-1570 e-mail : sarachaya.chi@mahidol.ac.th หรือ คุณเด่น ทัพซ้าย โทร. 02-441-0909 e-mail : den.tup@mahidol.ac.th

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Website, Blog, News, Social Network (Twitter), และ Database (SQL) และการทำ Visual Analytics โดยใช้ Python และ Jupyter Notebook

ข่าวที่เกี่ยวข้อง