ม.ศรีปทุม อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3 วิทยาเขต

ข่าวทั่วไป 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:51 น. —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3 วิทยาเขต

SPU DYNAMIC UNIVERSITY เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3 วิทยาเขต (บางเขน, ชลบุรี, ขอนแก่น)

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ อาจาย์จงกลณี อัศวเดชกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งทำแบบทดสอบก่อนรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรกลาง ของ สกอ.จำนวน 3 ท่าน อาทิ ผู้ช่วยศาตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ,รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม ร่วมถ่ายทอดความรู้และดูแลการฝึกปฎิบัติ ให้กับคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯอบรม จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางเขน ,วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น) จำนวน 42 คน เพื่อให้ได้ผู้ประเมินฯที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตรต่อไป ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ม.ศรีปทุม อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3 วิทยาเขต

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU_DYNAMIC_UNIVERSITY #ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ