อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารอาวุโส

ข่าวเศรษฐกิจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:14 น. —ThaiPR.net

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารอาวุโส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารอาวุโส 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดด้านกลยุทธ์องค์กร (Chief Strategy Officer หรือ CSO) และผู้บริหารสูงสุดด้านทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resources Officer หรือ CHRO) มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

การแต่งตั้งผู้บริหารอาวุโสนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไอวีแอลในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก ตลอดจนเป็นการวางรากฐานที่ดีในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งผู้บริหารระดับ C-Suite ทั้งสองยังเป็นสมาชิกในคณะกรรมการผู้บริหารของไอวีแอล โดย

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารอาวุโส

ดร. Deepal Parikh ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านกลยุทธ์องค์กร

ดร. Parikh มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์นานกว่า 30 ปี ล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอ บริษัท Clariant Corporation ในอเมริกาเหนือ และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Clariant Chemicals (India) Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยังรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท Clariant ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีในบริษัท Dow Chemical, Dupont, Invista และประสบการณ์อีก 5 ปีในธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ดร. Parikh ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Dow Chemical รับผิดชอบตลาดอินเดีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้งดำรงตำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชีย บริษัท DuPont และ ดร. Parikh ยังเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากว่า 45 รายการ รวมทั้งยังเป็นที่รู้จักและยอมรับในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และผู้นำทางความคิด ดร. Parikh จะมีบทบาทสำคัญในการนำการพัฒนาและดำเนินการปฏิรูปองค์กรเพิ่มเติม รวมทั้งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ไอวีแอลก้าวขึ้นเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ดีเลิศระดับโลก รวมถึงรับผิดชอบในการขับเคลื่อนบริษัทฯ โดยทำงานร่วมกับผู้นำด้านการปฎิบัติการและผู้นำองค์กรทั่วโลก เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ บุคคลากร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจัยเอื้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มร. Roberto Bettini ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านทรัพยากรบุคคล

มร. Roberto Bettini จบปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Modena ประเทศอิตาลี เริ่มการทำงานในปี 2529 ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร และเข้าทำงานในบริษัท Tetra Pak ในปี 2536 โดยดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคลหลายตำแหน่ง และเคยประจำอยู่ที่ประเทศอิตาลี สหรัฐอเมริกา สวีเดน ไทยและสวิสเซอร์แลนด์ ในปี 2552 เคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Sidel Group ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

โดย มร. Bettini รับผิดชอบในการนำและขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านบุคลากรในทุกมิติ และดูแลการดำเนินงานดังกล่าวให้มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในช่วงการปฏิรูปองค์กรที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้ไอวีแอลเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงเพื่อเร่งการเติบโตระยะต่อไปในอนาคต

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 19,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ