ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีแก่นักศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 17:14:42 น.
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากรมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ร่วมโครงการ "RD go CAMPUS" โดยมีนักศึกษาผ่านการอบรมเข้ารับมอบวุฒิบัตร จำนวน 80 คน ในโครงการ
เสริมศร้างศักยภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง