ธอส. ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ ให้คุณสุขใจไปกับ เงินฝากออมทรัพย์สุขใจ

ข่าวหุ้น-การเงิน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:40 น. —ThaiPR.net

ธอส. ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ ให้คุณสุขใจไปกับ เงินฝากออมทรัพย์สุขใจ

สุขใจไปกันทั้งบ้าน เมื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ ในชื่อ เงินฝากออมทรัพย์สุขใจ ให้คุณฝากเงินง่าย ดอกพร้อมเบี้ยดี รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.75% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากในแต่ละครั้งจะต้องมีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้ ในด้านอัตราดอกเบี้ย

กรณีมียอดเงินฝากเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินจาก 10 ล้านบาท ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที 9 เมษายน 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ นับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันทีปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี อย่างไรก็ตามท่านสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลาที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา ทั้งนี้หากดอกเบี้ยทีจ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สุขใจตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยทีควรได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนทีเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก ท่านใดสนใจสามารถเปิดบัญชีและรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/sookjai2562

*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ