ภาพข่าวสนพ.มหาสารคารมาม ฝึกอบรมการออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคเกษตร

ข่าวทั่วไป 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:10 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคารมาม ฝึกอบรมการออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคเกษตร

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต สาขาการออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคเกษตร ระยะเวลาฝึก 30 ช.ม. ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ จำนวน 32 คน ฝึกระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ