ข่าวสมศักดิ์ เพ็งธรรม ล่าสุด

สนพ.หนองคาย ฝึกเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ

ทั่วไป 23 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ....

ทั่วไป 19 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย หารือ แนวทางการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย

ทั่วไป 19 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมปรึกษา หารือ แนวทางการสร้างโอกาสทางการศึกษา... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ (มะเขือเทศ) ให้สถานประกอบกิจการ

ทั่วไป 17 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้นายศักดิ์ดา สีกะมุท หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดประเมินและรับรองความสามารถช่างไฟฟ้า

ทั่วไป 17 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 16 ก.พ. 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสา... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ

ทั่วไป 17 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 16 ก.พ. 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นประธานเปิดฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกช่างสีอาคารรองรับการขยายตัวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ทั่วไป 17 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนายศักดิ์ดา สีกะมุท หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทั่วไป 17 ก.พ. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ให้แรงงานในสถานประกอบการ

ทั่วไป 17 ก.พ. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกขายออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ

ทั่วไป 17 ก.พ. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกการประยุกต์ใช้งาน Arduino ให้กลุ่มแรงงานใหม่

ทั่วไป 15 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้นายศิลป์ ไชยวุฒิ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกการขายสินค้าออนไลน์ สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้พิการ

ทั่วไป 15 ก.พ. –ThaiPR.net ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย รวมน้ำใจให้กาชาด

ทั่วไป 10 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกการประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร

ทั่วไป 10 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดยกระดับการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ทั่วไป 10 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ทั่วไป 10 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 8 ก.พ.64 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ทั่วไป 8 ก.พ. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกอบรมการประกอบอาหารว่าง

ทั่วไป 8 ก.พ. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนายศักดิ์ดา สีกะมุท หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ...

ทั่วไป 2 ก.พ. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายมอบหมายให้นางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต...

ทั่วไป 29 ม.ค. –ThaiPR.net 29 ม.ค.64 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมกับสำนักงาน จัดหางานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา... อ่านต่อ

จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองคาย (กพร.ปจ.)...

ทั่วไป 20 ม.ค. –ThaiPR.net วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมอบหมายให้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ออกตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ พร้อมมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาช...

ทั่วไป 18 ม.ค. –ThaiPR.net วันที่ 15 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน.ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบค...

ทั่วไป 15 ม.ค. –ThaiPR.net 15 ม.ค.64 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน.... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี...

ทั่วไป 15 ม.ค. –ThaiPR.net วันที่ 14 ม.ค. 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ...

ทั่วไป 15 ม.ค. –ThaiPR.net วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ


ข่าวสมศักดิ์ เพ็งธรรม ก่อน 15 มกราคม พ.ศ. 2564 09:07 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ