ข่าวสมศักดิ์ เพ็งธรรม ล่าสุด

สนพ.หนองคาย เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์...

ทั่วไป ธ.ค. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม...

ทั่วไป ต.ค. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

ทั่วไป ต.ค. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนื... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ติดตามผลการมีงานทำผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เ...

ทั่วไป ต.ค. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการมีงานทำของผู้ผ่านการฝึกอบรม... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาที่ปรึกษางานขาย ระดับ 1

ทั่วไป ก.ย. 65 –ThaiPR.net วันที่ 15 กันยายน 2565  นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีม... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย มอบหนังสืออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน...

ทั่วไป ส.ค. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ามอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1...

ทั่วไป ส.ค. 65 –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย โดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1...

ทั่วไป ก.ค. 65 –ThaiPR.net สนพ.หนองคาย ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานใหม่และแรงงานทั่วไป จำนวน 13 คน ณ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแ...

ทั่วไป ก.ค. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เดินหน้ายกระดับฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศ เพื่อประกอบอาชีพ

ทั่วไป มิ.ย. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ทั่วไป มิ.ย. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

ฟิวเจอร์ เทค รับมอบเงินอุดหนุน พัฒนาฝีมือลูกจ้างตามเกณฑ์

ทั่วไป มิ.ย. 65 –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) โดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ยกระดับเกษตรกร ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในครัวเรือน

ทั่วไป มิ.ย. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เข้าเรือนจำ ยกระดับฝีมือผู้ต้องขัง สร้างโอกาสในการประกอลอาชีพ

ทั่วไป มิ.ย. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหมายนายธวัชชัย ดวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

ช่างเชื่อม เข้ารับการประเมินฯ ขอใบอนุญาตประกอบอาชีพ ตาม พรบ. ส่งเสริมฯ...

ทั่วไป มิ.ย. 65 –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) โดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ยกระดับฝีมือ เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ทั่วไป มิ.ย. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน นำโดยนายธวัชชัย... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ทั่วไป มิ.ย. 65 –ThaiPR.net วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนายธวัชชัย ดวงคำ... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1...

ทั่วไป พ.ค. 65 –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย โดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เพิ่มทักษะการควบคุมระบบน้ำผ่านสมาร์ทโฟนให้เกษตรกรชาวหนองคาย

ทั่วไป พ.ค. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เร่งยกระดับฝีมือเกษตรกร ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ทั่วไป พ.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหมายนายธวัชชัย ดวงคำ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เร่งยกระดับฝีมือเกษตรกร ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ทั่วไป พ.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหมายนายธวัชชัย ดวงคำ... อ่านต่อ

"บริษัทเทพอรุโณทัย" รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

ทั่วไป พ.ค. 65 –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.นค.) พร้อมด้วยนายธวัชชัย ดวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน และคณะ... อ่านต่อ

เดินเครื่องแล้ว สนพ.หนองคาย เพิ่มทักษะฝีมือแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ...

ทั่วไป เม.ย. 65 –ThaiPR.net วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) ดำเนินการจัดปฐมนิเทศผู้รับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรีย... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขัน

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมตามโครงการยกระดั... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ...

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพา... อ่านต่อ


ข่าวสมศักดิ์ เพ็งธรรม ก่อน 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 08:50 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ