ภาพข่าว: การบินไทยคัดเลือกอาหารสำหรับเที่ยวบินพิเศษนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ซาอุดีอาระเบีย

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- อังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 16:37:13 น.
กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--การบินไทย

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 8 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน และนายนนท์ กลินทะ (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต (ที่ 7 จากซ้าย) อธิบดีกรมการปกครอง และนายสุธรรม บุญมาเลิศ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขานุการจุฬาราชมนตรี ในโอกาสที่ร่วมคัดเลือกอาหารฮาลาลสำหรับเที่ยวบินพิเศษของการบินไทยเพื่อนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่อาคารฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ

อนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท การบินไทยฯ สนับสนุนการจัดเที่ยวบินประเภทเหมาลำขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 14 ปี การจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้แสวงบุญอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยและการตรงต่อเวลาในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบินที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลาม และได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL-Q โดยในปีนี้เที่ยวบินพิเศษฮัจย์ของการบินไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นราธิวาสและกระบี่ สู่เจดดาห์ และมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

บรรยายภาพ (จากซ้าย)
ลำดับที่ 1 เชฟครัวการบินไทย
ลำดับที่ 2 นายซัลมาน พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี
ลำดับที่ 3 นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 4 นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี
ลำดับที่ 5 นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ลำดับที่ 6 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
ลำดับที่ 7 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
ลำดับที่ 8 นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ
ลำดับที่ 9 นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ
ลำดับที่ 10 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลาม และกิจการฮัจย์
ลำดับที่ 11 นายภักดี มะแอ ประธาน บริษัท ดาน่า กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ บริษัท การบินไทยฯ
ลำดับที่ 12 นายบดินทร์ อดุลย์ภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ลำดับที่ 13 เชฟครัวการบินไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง