โค้งสุดท้าย! เรียน ป โท เพียง 1 ปี หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 17:15:34 น.
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โค้งสุดท้าย... เรียน ป โท เพียง 1 ปี
"สร้างนวัตกรรมการสอนรองรับ NEW GEN"
ที่หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สนใจสมัคร Click

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm_wY-0_zCBox9C1OrJcEzxKhN1SEGCEOoE7KTm8J0ohRNJA/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 5791111 ต่อ 1198 และ 1356 หรือ 08 4702 4148
ข่าวที่เกี่ยวข้อง