สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ1

ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 18:04 น. —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ รับมือสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ให้กับผู้สมัคร ที่จบในหลักสูตรระยะสั้น "ผู้ช่วยการพยาบาล" จากโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ จำนวน 52 คน โดยได้ทำการทดสอบภาคความรู้ผ่านระบบ E-Testing ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 42 คน คือ สามารถทำข้อสอบได้ 35 ข้อ ใน 50 ข้อ มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ ณ โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบ ร่วมพิจารณาตัดสินผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 3 ท่าน

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ