ภาพข่าว: อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 11:25:01 น.
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ส สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. สายงานบริหาร ร่วมกับ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างโครงการ ร่วมกันเข้าอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง