ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรีกำลังสร้างโมเดลสำคัญระดับประเทศ...กรรมการให้ 4 ผ่าน ฯ ลุยปักหมุดทำความดีต่อได้เลย!

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 14:34:46 น.
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และ ดร.ปิยภา แดงเดช นำนักศึกษาเสนอแผนการสื่อสารฯเพื่อกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ หอจดหมายพุทธทาส สวนรถไฟ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง