สนพ.มหาสารคามส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านดอนฝาง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 13:48:31 น.
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธ์ใหม่ พร้อมคณะทำงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านดอนฝาง ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน ในหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตผ้ามัดหมี่ จำนวน 18 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถ เทคนิค วิธีการเพิ่มความเร็วในการทำงาน ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตผ้ามัดหมี่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มทอผ้าบ้านดอนฝาง เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง