เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง! บัญชี ป.เอก ม.ศรีปทุม เรียนรู้ สถิติการวิจัยและการวิเคราะห์ SEM ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 13:44:38 น.
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ป.เอก คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้สถิติการวิจัยและการวิเคราะห์ SEM ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กับผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ วังจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถิติการวิจัยและการวิเคราะห์ SEM ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาเอก SPU ได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานต่อไป ณ ห้องเรียน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง