ข่าวอินโฟเควสท์
17:02 "อาเบะ" รุดเยี่ยมผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่น "ฮากิบิส" รับปากรัฐบาลจะเร่งค้นหาผู้สูญหาย พร้อมมอบความช่วยเหลือเต็มที่   นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่…
15:26 ชาวฮ่องกงนับหมื่นสวมหน้ากากดำออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในย่านเศรษฐกิจสำคัญ   สื่อต่างประเทศรายงานว่า ผู้ประท้วงชาวฮ่องกงที่สนับสนุนการเรียกร้องปร…
14:37 จีนเผยมีผลผลิตนมเพิ่มขึ้นกว่า 50% ในทศวรรษที่ผ่านมา ขณะคุณภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐ เปิดเผยว่า จีนมี…
13:10 "ทรัมป์" ยกเลิกแผนจัดประชุม G7 ที่สนามกอล์ฟในฟลอริดา หลังถูกสื่อวิจารณ์   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า เขาจะไม่ใช้สนามกอล์ฟของตัวเองในรั…
11:47 IMF เตือนทั่วโลกเร่งแก้ปัญหาพิพาทด้านการค้า ก่อนสร้างหายนะให้กับเศรษฐกิจโลก   คณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนให้…

อว. เดินหน้าสัญจร เสริมองค์ความรู้ในการขับเคลื่อน วทน. สู่พื้นที่ภาคเหนือ

ข่าวหุ้น-การเงิน ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 15:40:55 น.
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สส.สป.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สัญจร สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภาคเหนือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทดำเนินงานด้าน วทน. ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานประชุมฯในครั้งนี้

ในการนี้ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รายงานถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. สัญจร สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภาคเหนือ ว่า "...ด้วยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินภารกิจขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. โดยบูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน สำหรับการนำงานด้าน วทน. ไปพัฒนาพื้นที่ รวมถึง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ให้เกิดการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็นภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง

ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมในพื้นที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาคระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการนำ วทน. พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ จำนวน 4 Value Chain หลัก ได้แก่ นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ (สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย), การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ, นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย (ข้าวอินทรีย์ ปศุสัตว์)

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเป็นการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรด โดยการใช้ วทน.พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผงหมักเนื้อ ซอสปรุงรส รวมถึงอาหารเลี้ยงสัตว์จากเศษเหลือทิ้งสับปะรด เป็นต้น"

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายการนำงานด้าน วทน. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค : ภาคเหนือ ไว้ว่า "...ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดิม ให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. ลงไปพัฒนาพื้นที่ ซึ่งก็มี ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจำภูมิภาค หรือ ศวภ. ประจำอยู่ตามภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น, ภาคใต้ มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา, ภาคตะวันออก มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี และภาคกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯกรุงเทพมหานคร โดย ศวภ. จะทำหน้าที่ช่วยประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานทั้งสองกระทรวงตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

การประชุมฯ ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันการทำงานบูรณาการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือสร้างความโดดเด่นเข้มแข็งภายใต้อัตลักษณ์ของพื้นที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของการทำงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่ความยั่งยืนของของประเทศในทุกมิติ

ในปัจจุบันการดำเนินงานอาจยังไม่ครอบคลุมในบางจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจาก เรายังไม่มีศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างการดำเนินงานจึงอาศัยเพียงหน่วยงานของกระทรวง เช่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกจังหวัด ทั้งนี้ ทางกระทรวงได้พยายามผลักดันเพื่อให้เกิดศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของกระทรวงที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดในภาคเหนือ"

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัด อว. เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมถึงการบรรยาย เสวนา และประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น เสนอแนะแผนงาน หรือโครงการด้าน วทน. ที่จะนำไปพัฒนางานในพื้นที่ภาคเหนือ

โดยวันก่อนได้มีการเสวนาจากเหล่าผู้บริหารในพื้นที่ภาคเหนือ อย่าง นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำปาง, นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, นางนุชนารถ วดีศิรศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ นางสาวรสริน พุทธภูมิพิทักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก (พันเสา พิษณุโลก) มาร่วมพูดคุยถึง เรื่อง ผลความสำเร็จในการบูรณาการงานด้าน วทน. เชิงพื้นที่ในภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง