สพร. 22 นครศรีธรรมราช Up Skills พนักงานสถานประกอบกิจการ

ข่าวทั่วไป 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:36 น. —ThaiPR.net

สพร. 22 นครศรีธรรมราช Up Skills พนักงานสถานประกอบกิจการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริม ผู้ประกอบกิจการ Up Skills พนักงานของตนเอง โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากร และการให้เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือ

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานของตนเอง โดยมีมาตรการจูงใจทั้งด้านภาษีอากร และการให้เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีนั้น ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการ 53 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานแล้วกว่า 9,110 คน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ออกให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงาน หรือจัดส่งพนักงานเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

สพร. 22 นครศรีธรรมราช Up Skills พนักงานสถานประกอบกิจการ

นางธัญมน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการให้เงินอุดหนุนเกี่ยวกับฝึกอบรมแก่พนักงานที่เกินกว่าร้อยละ 70 และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้ว กรณีที่ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะให้แก่ลูกจ้างในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ยังมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินปีละ 100,000 บาท อีกด้วย เช่น หลักสูตร การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม และการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Animation) เป็นต้น

เจ้าของสถานประกอบกิจการที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7539-9297


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ