ก.แรงงาน ผลิตกุ๊ก ป้อนภัตาคารล้านนา เสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย

ข่าวทั่วไป Friday June 21, 2019 14:37 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน ผลิตกุ๊ก ป้อนภัตาคารล้านนา เสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย

กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เทรนแรงงานไทยเป็นพ่อครัว-แม่ครัว สู่ภัตตาคารชั้นนำ พร้อม Up skill สู่ครัวยุโรป เสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทย
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยถือว่าอยู่ในแนวโน้มที่ดีและไทยเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมด้วย และเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวนั้นทำให้มีการตื่นตัวในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น กพร.ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย 3 A ของกระทรวงแรงงาน ดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานในด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและมีทักษะที่หลากหลาย เพื่อให้มีความรู้รอบด้าน รวมถึงด้านการท่องเที่ยวด้วย จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะแรงงานในภาคบริการและการท่องเที่ยว ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม การทำเบอเกอรี่ ตลอดจนการยกระดับทักษะความรู้ด้านการประกอบอาหารยุโรป เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากหลายประเทศทั่วโลก
นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า การฝึกทักษะให้กับแรงงานที่เกี่ยวข้องในด้านอาหาร ที่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานอาหารไทย และรู้จักอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการฝึกเตรียมเข้าทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการฝึกด้านอาหารในหลายสาขา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 ถึงปัจจุบัน อาทิ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ฝากฝึกในสถานประกอบการ เพื่อฝึกประสบการณ์จริง ในการทำงาน ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม -1 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลาในการฝึกจนจบหลักสูตร 6 เดือน มีผู้เข้าฝึกอบรม 25 คน และเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เพื่อการันตีความรู้ ความสามารถ ก่อนเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบกิจการต่อไป อีกสาขาที่อยู่ระหว่างการฝึก คือ พนักงานเบอเกอรี่ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 2 กรกฎาคม 2562 และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 2 เดือน ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2562 มีผู้เข้าฝึกอบรม 12 คน
นายสุชาติ กล่าวอีกว่า อีกสาขาทีได้รับรายงานและน่าสนใจคือ สาขาผู้ประกอบอาหารยุโรป มีผู้เข้าอบรมรวม 13 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝากฝึกในสถานประกอบกิจการด้านโรงแรมและภัตตาคาร เช่น โรงแรม ดาราเทวี เชียงใหม่ รับผู้รับการฝึก เข้าฝึกงานในส่วนของครัวยุโรปจำวน 1 คน และประจำครัวอิตาเลียนอีก 1 คน รวม 2 คน โรงแรม โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่โรงแรม โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ รับ 2 คน โรงแรม แซงกรีล่า เชียงใหม่ รับเข้าฝึกงาน 3 คน ภัตตาคารอาหาร ฝรั่งเศส เลอคอกดอ เชียงใหม่ รับ 1 คน และโรงแรมในจังหวัดอีกหลายแห่ง
นอกจากนี้ กพร.ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบอาหารและร้านอาหาร โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับชมรมพ่อครัว แม่ครัวเชียงใหม่ (Chiang Mai Chef's Club) ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต่อยอดยกระดับทักษะฝีมือ พ่อครัว-แม่ครัว แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) สาขาเดมี-เชฟ (Demi-Chef) อีก 27 คน เรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการภายในครัว ได้แก่ การดูแลควบคุมการสั่งวัตถุดิบและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาหาร วางแผน เตรียมการ และจัดแสดงบริการอาหารบุฟเฟ่ต์ และอาหารประเภทอื่นๆ เป็นต้น
"การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวกับอาหาร จะช่วยยกระดับฝีมือพ่อครัว-แม่ครัว พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน การฝึกทักษะให้มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035" อธิบดี กพร.กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ