วศ. ร่วมมือ BRDI วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านยางและกระจกอัจฉริยะประหยัดพลังงาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ฯ ไทย-จีน

ข่าวทั่วไป 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:53 น. —ThaiPR.net

วศ. ร่วมมือ BRDI วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านยางและกระจกอัจฉริยะประหยัดพลังงาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ฯ ไทย-จีน

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมนักวิจัย เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้บริหาร และนักวิจัยจาก Beijing Research and Design Institute of Rubber Industry Co,Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและเทคโนโลยีด้านยางและผลิตภัณฑ์ยางและกระจกอัจฉริยะประหยัดพลังงานในอาคาร ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า วศ. ได้ดำเนินงานโครงการว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ ไทย-จีน สมัยที่ 22 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อเดิม) ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยด้านยางและแก้ว ในเบื้องต้นนี้ วศ. เริ่มโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน "China-Thailand Rubber Research and Technology Exchange Visits" ระหว่าง วศ. กับ BRDI ขึ้น โดยโอกาสแรก BRDI ในฐานะองค์กรในการกำกับดูแลของรัฐบาลจีนจะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ วศ. ด้านการวิจัยและห้องปฏิบัติทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง ของ วศ. เช่น การผลิตพื้นสนามกีฬาจากยางธรรมชาติ การผลิตบล็อคยางกำบังรังสี และการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) ของผลิตภัณฑ์ยาง จากนั้นได้นำคณะ BRDI เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางของ วศ. เพื่อการให้บริการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากที่สุดในประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ BRDI ได้เห็นถึงศักยภาพด้านทรัยากรของ วศ. ในการพิจารณาความร่วมมือด้านการวิจัยต่อไป นอกจากนี้ วศ. ยังได้นำ BRDI ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำยางข้น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่ วศ. มีความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการลดปริมาณสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในน้ำยาง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ฯ เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจด้านยางของไทย เนื่องจากบริษัทฯ มีความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร และการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ วศ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรและการวิจัยร่วมกัน ทั้งในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล และรัฐบาลกับเอกชน สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ในปัจจุบัน วศ. ได้ทำการทดสอบสารไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ยางหลายชนิด เช่น จุกนมยาง ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ฯลฯ ซึ่งสารไนโตรซามีนเป็นสารก่อมะเร็ง การใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีสารไนโตรซามีนมีโอกาสปนเปื้อนหากสะสมอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ซึ่ง วศ. จะหารือร่วมกับ BRDI เพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่ดีและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ISO รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การยกระดับความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกเหนือจากนี้ยังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนและไทยให้มีความแข็งแกร่งและพัฒนาไปร่วมกันอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ