เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเค้กมะพร้าวอ่อน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 16:32:53 น.
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธ์ใหม่ และคณะทำงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ในหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริหารเวลา จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเค้กมะพร้าวอ่อนบ้านโนนงาม ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง