นโนบายด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ทหารผ่านศึกเกาหลีและลูกหลานทหารผ่านศึกเกาหลี

ข่าวทั่วไป 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10:59 น. —ThaiPR.net

เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 69 ปีแห่งสงครามเกาหลี รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะดำเนินการโยบายด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่ให้สิทธิ์ประโยชน์แก่ทหารผ่านศึกเกาหลีและลูกหลานของทหารผ่านศึกเกาหลีรวมทั้งสิ้น 22 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งนับเป็นนโยบายแรกที่ให้ความสะดวกสบายแก่การเข้าออกประเทศและการอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่หลากหลาย

(ทหารผ่านศึกและลูกหลานของทหารผ่านศึก) นับแต่เดือนกันยายน ปี 2562 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่เดินทางมายังสาธารณรัฐเกาหลีตามโครงการเยี่ยมเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของทหารผ่านศึกเกาหลีและลูกหลานของทหารผ่านศึกเกาหลีที่จัดโดยกระทรวงรักชาติและทหารผ่านศึกนั้นจะได้รับบัตรสิทธิพิเศษในการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งทำให้ทหารผ่านศึกเกาหลีหรือลูกหลาน(สายตรง) เข้าและออกด่านตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรสิทธิพิเศษในการตรวจคนเข้าเมืองและผู้ที่มาด้วยจำนวน 3คน สามารถใช้ด่านพิเศษและช่องทางด่วน (Fast-Track) ได้ในสนามบินทุกแห่งในสาธารณรัฐเกาหลี

(ประชาชนของชาติที่ร่วมรบสงครามเกาหลี) นับแต่ครึ่งหลังปีนี้ เป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่ได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี*และมีสัญชาติจากประเทศที่ร่วมรบสงครามเกาหลี (จำนวน 22 ประเทศ) และผู้ที่ได้รับทุนตามโครงการตอบแทนบุญคุณให้แก่ลูกหลานทหารผ่านศึกเกาหลี**นั้นจะได้รับวีซ่าประเภท F-2 หรือวีซ่าแบบกึ่งถาวร***

*(ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี: GKS- Global Korea Scholarship) กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลีจัดงบประมาณเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลกจำนวน 1,000 คน โดยทุนการศึกษานั้นครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเล่าเรียน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการอยู่อาศัย

**(ทุนตามโครงการตอบแทนบุญคุณให้แก่ลูกหลานทหารผ่านศึกเกาหลี) กระทรวงรักชาติและทหารผ่านศึกและมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศร่วมกันจัดงบประมาณเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือโทให้แก่ลูกหลานของทหารผ่านศึกเกาหลี

วีซ่าประเภท F-2 เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คนต่างด้าวอาศัยได้ยาวนานกว่าวีซ่าทั่วไป (สามารถอาศัยได้นานถึง 5 ปี) และมีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพและเข้าเรียนในสถานบันการศึกษาได้อย่างอิสระ ด้วยเหตุนี้จึงเรียกได้ว่า วีซ่าแบบกึ่งถาวร นายปาร์ค ซังคี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลีเปิดเผยถึงนโยบายดังกล่าวว่า "ถือเป็นนโยบายแรกที่ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงรักชาติและทหารผ่านศึก เพื่อตอบแทนบุญคุณและความเสียสระให้แก่ทหารผ่านศึก" นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ยังกล่าวว่า "หวังว่าจะเป็นโอกาสที่สร้างบุคลากรชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกาหลีศึกษาและเป็นโอกาสที่กระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่ร่วมรบสงครามเกาหลีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยผ่านการทูตการตอบแทนบุญคุณ"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ