“รู้ทันเทคนิค พิชิตหุ้นจากประสบการณ์จริง”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 16:01:15 น.
กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส

ศูนย์อบรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBSV) เปิดอบรมหัวข้อ "การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคเชิงทฤษฎี และ Workshop"

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.30 น.

(คอร์สต่อเนื่อง 1 วันครึ่ง เหมาะกับผู้มีประสบการณ์)
วิทยากรโดย คุณสมนึก จันทร์รัสมี ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ทางเทคนิค
เนื้อหาที่อบรม

- ทบทวนแนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์ หุ้นทางเทคนิคเรียนรู้ทฤษฎีดาว (Dow Theory)เรียนรู้เครื่องมือชี้วิเคราะห์ ทางเทคนิคที่สำคัญเข้าใจจิตวิทยาการลงทุนฝึกวิเคราะห์ทางเทคนิคจากตัวอย่างจริง

- สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมการลงทุน ดีบีเอส อาคารสยามพิวรรธน์ ชั้น 15

- สำรองที่นั่งโทร. 02 857 7922 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ https://www.dbsvitrade.com/brokerpage/004/web/schedule.jsp

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งเท่านั้น!)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง