ภาพข่าว: อิมแพ็คจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาจากโครงการฝึกงาน “กล้า MICE”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 16:15:44 น.
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์

นางสาวกุลวดี จินตวร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย นางทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 40 ราย ที่สำเร็จการฝึกงาน ในโครงการ "กล้า MICE" ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อิมแพ็คฯ จัดโครงการขึ้นเพื่อ ให้นักศึกษา ได้มาฝึกประสบการณ์การทำงานจริง ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย อันเป็นการเตรียมพร้อมในการพัฒนาบุคคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ที่ปัจจุบันเป็นธุรกิจที่เติบโตและเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

บรรยายใต้ภาพ

แถวบนสุด : ที่ 3 จากซ้าย คุณกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร ,ที่ 2 จากซ้าย คุณจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร,ที่ 4 จากขวา คุณทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แถวที่ 2-3: นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง