ธนชาตสร้างมิติใหม่พัฒนาการใช้โครงการ NDID และเทคโนโลยี AI อนุมัติสินเชื่อบุคคลออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน T-FIN

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 18, 2019 14:09 —ThaiPR.net

ธนชาตสร้างมิติใหม่พัฒนาการใช้โครงการ NDID และเทคโนโลยี AI อนุมัติสินเชื่อบุคคลออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน T-FIN

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาตชูไฮไลท์ในงาน BANGKOK FINTECH FAIR 2019 เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทางการเงินรูปแบบใหม่ "สินเชื่อบุคคลดิจิทัล T-FIN" ที่นำ National Digital ID (NDID) มาช่วยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พร้อมนำบริการ QR Cross Border (QR Payment) ที่ร่วมกับ สปป.ลาว มาร่วมแสดงในงานระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เพื่อตอบโจทย์แนวคิดCollaboration for the Future of Finance ของงานนี้และแนวคิดให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวันของธนาคารธนชาต
นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Enterprise Digital ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ที่ผ่านมา ขั้นตอนการขอสินเชื่อบุคคลในปัจจุบันค่อนข้างยุ่งยาก และต้องใช้เวลามากทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก ทั้งการจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงรายได้ การเดินทางไปสาขาด้วยตนเอง และการรอผลพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อาจต้องรอนานเป็นสัปดาห์ ซึ่งในปัจจุบันธนาคารใช้ประวัติการใช้สินเชื่อเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความเชื่อมั่นในการปล่อยเงินกู้ ดังนั้น บุคคลที่ไม่มีเครดิตหรือเครดิตไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ยังมีบางส่วนในกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีการใช้จ่ายและการผ่อนชำระที่ดี แต่จำเป็นต้องหันไปใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยสูงทำให้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหนี้นอกระบบ
ธนาคารธนชาตเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนของลูกค้า จึงได้เริ่มศึกษาโครงการสินเชื่อบุคคลดิจิทัล T-Fin เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวข้างต้นและด้วยนวัตกรรมทางการเงินที่พัฒนาขึ้นมาจากหลายๆ ด้านทั้งโครงการ National Digital ID, AI การประมวลผลข้อมูลและพิจารณาสินเชื่อ Information Based Lending และเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงได้จัดทำสินเชื่อบุคคลดิจิทัล T-FIN นวัตกรรมใหม่ในการขอสินเชื่อ เป็นสินเชื่อบุคคลในรูปแบบ Informative Lending ที่ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือที่ชื่อว่า T-FIN
แอปพลิเคชัน T-FIN มีการนำ AI และ Machine Learning มาใช้ในการประมวลผลสินเชื่อ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า ประมวลผลบนพื้นฐานของ Information Base Lending ที่ใช้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือทดแทนเอกสารรายได้ ทำให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียม และผลการอนุมัติสินเชื่อมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาธนาคาร ไม่ต้องเตรียมเอกสารทางการเงินใดๆ ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใคร ประกอบอาชีพอะไรหรืออยู่ที่ไหน ก็สามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองง่ายๆ กับแอปพลิเคชัน T-FIN ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของ NDID (National Digital ID) โดยการถ่ายบัตรประชาชน หน้า หลัง และทำการถ่ายภาพใบหน้า Facial Scan จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคล จึงสามารถสมัครสินเชื่อผ่านโทรศัพท์มือถือและทราบผลพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะลดระยะเวลาการขอสินเชื่อจากเดิมประมาณ 1 สัปดาห์ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยธนาคารคาดว่าพร้อมให้บริการ แอปพลิเคชัน T-FIN ในช่วงทดสอบ Sandbox ได้ในปลายปีนี้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้นำบริการQR Cross Border (QR Payment) ที่ร่วมกับ Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public (BCEL) จากสปป.ลาว มาร่วม Showcase ในการให้ชำระเงินผ่าน QR Code ในงานนี้ด้วย
ธนาคารธนชาตมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน เพื่อให้เราเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ตามแนวคิด "ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน Your Everyday Progress" ของธนาคาร ธนชาต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ