ภาพข่าว: พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ! ม.ศรีปทุม อบรม“การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย LISREL และ AMOS”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 16:58:05 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ม.ศรีปทุม จัดอบรมความรู้งานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม หัวข้อ "การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย LISREL และ AMOS" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้อง 12A03 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน. กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง