ภาพข่าว: การบินไทยจัดงาน “TG Shining Day Look Good in Every Mood” สร้างเสริมภาพลักษณ์มืออาชีพระดับนานาชาติ

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 11:59:23 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--การบินไทย

นางมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม "TG Shining Day Look Good in Every Mood" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ของพนักงานให้ดูดีอยู่เสมอในการให้บริการ และสร้างเสริมภาพลักษณ์ด้วยเสน่ห์ไทยแบบมืออาชีพ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดแสดงการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานที่ให้บริการยอดเยี่ยมในเครื่องแบบพนักงาน นิทรรศการภาพถ่ายของพนักงาน ในชุดเครื่องแบบที่ถูกต้อง สาธิตการแต่งหน้าจากสถาบันสอนแต่งหน้า MTI, เครื่องสำอาง Makeup Revolution และ Dior รวมทั้งเวิร์คช็อป "Professional Image : Gracefully THAI Ways" เสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมี นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน ร่วมในพิธี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง