อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร

ข่าวทั่วไป 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 10:41 น. —ThaiPR.net

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามผลการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาแก้ปัญหากระบวนการผลิต พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผลงานวิจัยด้านเซรามิก เกี่ยวกับวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ กระบวนการผลิตที่ลดของเสีย รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด และการปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ แล้วนำผลงานวิจัยมาถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง โดยผนวกกับภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและองค์ความรู้ด้านการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2526 ถึงปัจจุบัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ