อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 10:41:01 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามผลการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาแก้ปัญหากระบวนการผลิต พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผลงานวิจัยด้านเซรามิก เกี่ยวกับวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ กระบวนการผลิตที่ลดของเสีย รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด และการปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ แล้วนำผลงานวิจัยมาถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง โดยผนวกกับภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและองค์ความรู้ด้านการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2526 ถึงปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง