โรงพยาบาลสุขุมวิท จัดกิจกรรมตรวจสายตาเด็ก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 14:52:29 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--โรงพยาบาลสุขุมวิท
โรงพยาบาลสุขุมวิท โดยศูนย์ตา จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจตาบอดสี สำหรับ

เด็ก โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ผู้ปกครองหันมาใสใจเรื่องของความสำคัญของการตรวจวัดสายตา อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เด็ก และผู้ปกครองมีสายตาที่ผิดปกติ ณ บริเวณ ชั้น 2A ศูนย์เด็ก เมื่อเร็วๆ ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง