ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์ งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา”

ข่าวทั่วไป Monday July 22, 2019 17:07 —ThaiPR.net

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์ งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา”

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 21ในหัวข้อ "เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา" ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์จาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานถ้วยรางวัลเป็นปีแรก พร้อมอัญเชิญอักษรย่อพระนามาภิไธยประดับบนถ้วยรางวัล และเป็นปีที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน คณะกรรมการจัดงานการประกวด
โดยมีคุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เป็นประธานจัดงาน และศาสตราจารย์ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ทายาท อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – แกะสลักเครื่องสด) เป็นประธานการตัดสินการประกวด มีผู้เข้าร่วมประกวดจากโรงแรมชั้นนำ-บุคคลทั่วไป และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนทูตจากต่างประเทศ สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน การประกวดเป็นการแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด จำลองแนวความคิดบรมราชาภิเษก และพระบารมีแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว ฯ โดยส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้หารายได้ และจรรโลงจิตใจให้สุขสงบ มีส่วนร่วมสืบสานศิลปะที่งดงามนี้ พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปะงานแกะสลักผัก – ผลไม้ งานใบตอง ดอกไม้สด อันเป็นมรดกเอกลักษณ์ของไทย
การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทโรงแรม – บุคคลทั่วไป และประเภทสถาบันการศึกษา ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเงินสด พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม สรุปผลรางวัลดังนี้

รางวัลถ้วยพระราชทานฯ ได้แก่
The Winner of the Royal Trophy of Her Majesty the Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลชนะประเภทสถาบันการศึกษา (Student Category)
- ชนะเลิศ – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
- รองอันดับ 1 - โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
- รองอันดับ 2 - โรงเรียนศรีสังวาลย์
- ชมเชย - เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
- ชมเชย - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รางวัลพิเศษเสริมกำลังใจ - อาจารย์ธิติพร เอื้ออารี
รางวัลชนะประเภทโรงแรมและบุคคลทั่วไป (Hoteliers and other Category)
- ชนะเลิศ – Swissotel Bangkok Ratchada
- รองอันดับ 1 - Hua Hin My Heart
- รองอันดับ 2 – นาฏยลักษณ์สลักไทย
- ชมเชย – Ibis Style Bangkok Sukhumvit 50
- ชมเชย – สมาคมเยาวชนจิตอาสา
- รางวัลพิเศษเสริมกำลังใจ – World Peace Association


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ