ภาพข่าวหลักสูตร CUTIP จัดอบรมปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ระดับ ป.โท และ ป.เอก

ข่าวทั่วไป Monday July 22, 2019 17:14 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: หลักสูตร CUTIP จัดอบรมปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ระดับ ป.โท และ ป.เอก

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.นงนุช เหมือนสิน ผู้อำนวยการ หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CUTIP นำนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าอบรมเพื่อปรับความรู้พื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนวัตกรรม บทบาทและความเชื่อมโยงของ CUTIP ต่อระบบนิเวศน์นวัตกรรม" และ คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม CDO จาก SCG มาบรรยายและเวิร์กช็อปเรื่อง Business Pitching ตลอดจนการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลักดันให้เกิดธุรกิจจากนวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ จากคณาจารย์ในหลักสูตร และวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันเสาร์ที่ 20-อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ